لینک کنونیکال

تگ کنونیکال

کنونیکالیزیشن؛ با تگ کنونیکال نسخه ی اصلی را به گوگل معرفی کنید

تگ کنونیکال (rel canonical) روشی است که با استفاده ی از آن می توانیم یک آدرس url را به عنوان نسخه اصلی یک صفحه به موتورهای جستجو معرفی کنیم. تگ کنونیکال از به وجود آمدن مشکل محتوای یکسان یا تکراری (duplicate content) جلوگیری می کند؛ بدین طریق شما با الگوریتم های مختلفی که محتوای تکراری […]
نمایش بیشتر