الگوریتم google pirate

الگوریتم دزد دریایی گوگل

الگوریتم دزد دریایی گوگل (pirate) | الگوریتم های گوگل فقط باغ وحش نیست.

وایکینگ ها را به یاد دارید؟ مهم ترین شغل مردم اسکاندیناوی که در حال حاضر از خوشبخت ترین مردمان دنیا هستند، دزدی دریایی بود. البته وضعیت فعلی آنها حاصل دزدی های که از دریا برایشان باقی مانده نیست. فرهنگ آنها به کلی تغییر کرد و این تغییر تحت فشار یک اهرم خارجی مثل گوگل هم […]
نمایش بیشتر