الگوریتم شاهین گوگل

الگوریتم شاهین گوگل

الگوریتم شاهین گوگل | وقتی که الگوریتم کبوتر رقیب پیدا می کند.

در این قسمت از مقالات الگوریتم های سئو گوگل ما به بررسی الگوریتم شاهین گوگل می پردازیم. به نظر شما نام گذاری الگوریتم های گوگل تا چه حد صحیح است؟ شاید ما از نکات زیادی بی خبریم چون نحوه انتخاب نام الگوریتم به خصوص برای شاهین گوگل یا Google Hawk منطقی به نظر می رسد. […]
نمایش بیشتر